Løb med poster

Natløb - Pas på fyrtårnet!

"Pas på fyrtårnet" er et natløb, som bedst leges i et åbent skovområde eller i et kopieret terræn.

Deltagerne starter i den ene ende af arealet. En af spillerne udstyres med en kraftig lommelygte og står i anden ende af området.

Formålet med spillet er at snige sig fra den ene ende af spilleområdet til den anden, forbi den person som står med lommelygten.

Spilleren med lommelygten står med ryggen til de andre deltagere. Hvert femte sekund vender han sig om mod dem der prøver at snige sig forbi ham, tænder lommelygten og scanner området i tre sekunder. Hvis en bevægende spiller bliver fanget i Lommelygtens lyskegle skal deltageren vende tilbage til start. De spillere som ikke bliver set, kan forblive, hvor de er, og snige sig videre når lyset slukkes.

Den første person der har flyttet forbi "Fyrtårnet" bliver "Fyrtårn" i næste runde.

Variation: Spilleren med lommelygten har hele tiden lommelygten tændt og kontinuerligt scanner spilleområdet. Spillerne skal nu snige sig frem når de mener de er i sikkerhed for lyskeglen. Hvis de bliver fanget i lyskeglen, skal de starte forfra og prøve at snige sig forbi "fyrtårnet" igen.

Tip: Der kan være flere fyrtårn. Fyrtårnene lyser i en fast rytme eller mønster. 

Materialer: En kraftig lommelygte. Gerne med en lyskegle som kan koncentreres.