Rafter

Rafteløb

Rafteløb

Hold skal konkurrere om at indsamle rafter fra forskellige poster.

Deltagerne deles ind i hold. Opgaven er at holdene skal besøge en række poster i nærområdet. Holdet skal hente er ”rafte” på hver post. På hver post ligger der et antal rafter svarende til det antal hold der er med i legen. Rafterne varierer i længde fra tændstikstørrelse til en seksmeters rafte. Hvert hold får udleveret et kort med posterne indtegnet. Opgaven er nu at holdene så hurtigt som muligt skal hente en rafte fra hver post.  Posterne har hver deres farve og rafterne som ligger, på posterne er markeret grundigt med farven fra den poster de ligger ved ellers risikere i at der lige pludselig er hold som kommer hjem med rigtig mange tændstikker.

Ideen er selvfølgelig med det hele er selvfølgelig, at de kvikke hold hurtigt opdager systemet og sætter fart på at komme frem og tilbage mellem posterne og tage de små rafter og pinde. Hvorimod de langsommere hold kan få fornøjelsen af at slæbe lange rafter med hjem.

Afstanden mellem posterne må ikke være så stor og rafterne ikke så tunge at det morsomme går af løbet.

Måden hvorpå holdene finder posterne kan varierer fra post til post.

Deltagerantal: 5 - 7

Materialer: Rafter til hver post Farver til hver post, så rafterne kan farvekodes! 

Sted: Ude.