Temaet: Roland

Tog man på rolandkursus 1 og 2 I 1980 og 1990’ern, så stødte man på nogle arbejdsblade, der understøttede de aktiviteter man lavede. Hver deltager fik udleveret en idebog og bogen spejderliv. Dette spejderliv indeholdt 11 kapitler og ens idebog var inddelt i 12 afsnit. Hver gang man tog hul på et nyt tema på kurset så fik man nogle illustrationer til sin idebog under instruktørernes oplæg til dette tema. Idebogen kunne selvfølgelig også bruges til ens egne notater og ideer. Idebogen var ment som en dagbog og en huskeseddel til at holde rede på alle disse ting man lærte på sit rolandkursus. Således kunne den enkelte deltager huske og tage alle sine nye ideer med hjem og omsætte dem til godt spejderarbejde i sin gruppe. Idespejd har fundet nogle af disse gamle arbejdsblade. Hvorvidt de er originale vides ikke. For der er tale om arbejdsbladene, som er kopier af kopier. I enkelte tilfælde lader til at der er lavet flere versioner af samme arbejdsblad. Som kuriositet kan nævnes af på en af versionerne om hvordan man bygger en gammelmandsild, så blev der på et arbejdsblad nævnt at man kunne bruge en asbestplade under bålet for at sikre mod gennembrænding. Det har uden tvivl været effektivt men kan selvfølgelig ikke anbefales, da asbest er giftigt at indånde. Idespejd har dog ændret farverne og renset idebladene for diverse urenheder da nogle af arkene har været kopieret på gammeldags nåleprintere og dem af os der kan huske disse ved også hvordan nåleprintere kunne misfarve og svine når de kopierede.

Kopierne er gemt som billeder. For at anvende arbejdsbladene kan de kopieres ind i et dokument og tilpasses i størrelsen til et A4-ark

Hvorfor idebog?

Forord til idebogen.

Indeks

Temaer i idebogen.

Forside

Forside, med ejerens navn.

Instruktion: Bivuak

 

Bygning af bivuak.

Instruktion: Bål. Gammelmandsild

Bygning af gammelmandsild.

Instruktion: Bål

Båltyper

Brugen af forskellige båltyper.

Instruktion: bål

Bålpladsen

Anlæg en bålplads.

Instruktion: Flaget. 

 

Håndtering af flaget.

Instruktion: Førstehjælp 1

 

Førstehjælp. Årene 199x.

Instruktion: Førstehjælp

Førstehjælp. Årene 199x.

Instruktion: Hike

Hike

Instruktion: Hike

Hike

Instruktion: Lejrplads

Korrekt opsætning af patruljetelt

Instruktion: Lejrplads

Lejrpladsindretning

Instruktion: Lejrplads

Lejrpladsindretning. overvelser.

Instruktion: Natur

Dyr og fugle

Instruktion: Natur

Insekter

Instruktion: Natur

Planter

Instruktion: Natur

Træer

Instruktion: Natur

Vandløb

Instruktion: Orientering

Kompasset

Instruktion: Orientering

Kort og kompasgang

Instruktion: Orientering

Kompasset

Instruktion: Orientering

Vejvalg

Instruktion: Orientering

Poster.

Instruktion: Orientering

Målestoksforhold.

Instruktion: Orientering

Signaturer.

Instruktion: Orientering

Målestoksforhold.

Instruktion: Orientering

Højdekurver

Instruktion: Orientering

Patruljesærpræg

Instruktion: Patruljesærpræg

Patruljesærpræg.

Instruktion: Patruljesærpræg

Patruljesærpræg.

Instruktion: Pionering

Pionering. Trekantprincippet.

Instruktion: Pionering

Pionering. Knob.

Instruktion: Pionering

Pionering. Opstramninger.

Instruktion: Pionering

Pionering. Rafterne.

Instruktion: Værktøj

Kniven.

Instruktion: Værktøj

Øksen.